Աշակերտական խորհուրդ

  1. Աբրահամյան       Էմիլյա        Արարատի  —  նխագահ
  2. Բաղդասարյան    Բարիկ         Ահարոնի  —  անդմ